blue
Image is not available
brightness_1
All rights reserved COLOUR ENERGY EDUCATION

All studies and tests on this web page are only available on DeskTop computers.

Colour Energy Education
COLOURENERGYWORLD.COM
blue monday
Image is not available
STUDIE INFORMASJONER
Image is not available

Flere av studiene og testene blir ikke åpnet før elevene har fullført minimums
kravet for å studere videre. Man trenger et vist nivå av kunnskaper om
FARGENE .

Flere av studiene og testene blir ikke åpnet før elevene har fullført minimums
kravet for å studere videre. Man trenger et vist nivå av kunnskaper om
FARGENE .

Image is not available
Image is not available
Image is not available
STUDIE INFORMASJONER
info
Image is not available

Dette er vår verden av FARGER og vi håper du liker farger og kanskje er litt nysgjerrig på HVA FARGER egentlig er og hvorfor de er her på Jorden.
FARGER er LIVS ENERGI, og denne livs energien lever i deg, rundt deg, og i alt levende. Du lever et liv i farger fra Fødsel til Død. Og du bestemmer selv hvor mye du vil lære om Deg Selv.
Men uten FARGENES energi vil livet bli grått og tungt, så lær deg FARGENE og nyt livet.

Hvordan kan jeg lære meg mer om Fargene?
Ved å erfare dem. Se på dem og begynne å spørre deg selv.
Hvilken farge liker jeg mest?
Hvilken farge liker jeg minst?
Har du svar på disse to spørsmålene så bør du ta en Personlighets Test! Og så kan du se på hva testen forteller om deg og dine farger og herfra Har du muligheten til et utfordrende og spennende studie om:
HVEM DU ER – OG HVEM DU ØNSKER Å BLI

Dette er vår verden av FARGER og vi håper du liker farger og kanskje er litt nysgjerrig på HVA FARGER egentlig er og hvorfor de er her på Jorden.
FARGER er LIVS ENERGI, og denne livs energien lever i deg, rundt deg, og i alt levende. Du lever et liv i farger fra Fødsel til Død. Og du bestemmer selv hvor mye du vil lære om Deg Selv.
Men uten FARGENES energi vil livet bli grått og tungt, så lær deg FARGENE og nyt livet.

Hvordan kan jeg lære meg mer om Fargene?
Ved å erfare dem. Se på dem og begynne å spørre deg selv.
Hvilken farge liker jeg mest?
Hvilken farge liker jeg minst?
Har du svar på disse to spørsmålene så bør du ta en Personlighets Test! Og så kan du se på hva testen forteller om deg og dine farger og herfra Har du muligheten til et utfordrende og spennende studie om:
HVEM DU ER – OG HVEM DU ØNSKER Å BLI

FARGE OPPLÆRING OG UTDANNELSE
Colour Energy Education
COLOURENERGYWORLD.COM
hvilken farge er du?
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Hvilken farge er du?

Hvis du tror du er en RØD så vil du inneha en svært så jordisk, stabil og fysisk kraft. Andre vil iallfall ikke være tvil om at du er RØD.

Du gjenkjennes fort ved ditt fysiske nærvær, du liker uteliv, sport og gjerne Extreme sport, men også alle former som krever ekstra styrke og fysisk viljes kraft. Du spiser med kjøtt enn fisk, og like sex. Du er en jordnær person, du liker ikke å drømme deg vekk, men du har både styrke og vilje nok til å sette i gang din egen bedrift. I arbeid kan du velge å bli en kirurg, eller delta i krigs operasjoner, foruten oppdagelses reisende. De har iallfall egenskaper som er særdeles gode i krise situasjoner.

Men det er flere former for personlig energi. Det første var en såkalt RØD/RØD energi. For siden du har 6 andre energier som ligger under den RØDE, så vil de influere på din RØDE energi. Så avhengig av hva du har som energi nummer . og 3., så vil det influere sterkt på din RØDE energi. Dette er hva en Colour Energy Coach kan fortelle deg om, de er utlært som tolkere av Farge Personligheter og efter en Personlighets Test kan de fortelle deg alt om deg og din energi, og også hva du trenger for å styrke eller svekke noen energier, for det er nesten alltid noen energier som blir fortrengt, lagt ned, eller simpelthen neglisjert, så når det gjelder mobbing så er faktisk menneske selv en dyktig selv mobber.

Så Lær deg fargenes Språk

Er du RØD?

Hvis du tror du er ORANSJE så vil du kjenne deg igjen i en livlig, litt uordentlig, glad i mennesker type, du vil være selskaps syk, ha behov for nærhet og liker at det foregår noe hele tiden. Du gjør gjerne flere ting på engang og snakker også gjerne med andre samtidig.

I arbeid vil du søke en kreativ aktivitet hvor din gode fargesans, evne til å føle mennesker og din ekte sanse forståelse vil være din fordel. Du har en rask og kvikk hjerne og løser ofte problemer, men du er for rastløs til å bruke denne hjernekapasitet til noe mer langsiktig og forutsigbart, derfor bør din kapasitet bli brukt i teamwork og ikke selvstendig arbeid.

Du liker tapas, mat som lages sammen med andre, du liker klær som er siste mote og spesielt den mote som blander alle moter og kjønns typer av klær sammen til et kostyme. Du liker det litt rotete og udisiplinert i klær og i hjem, du liker at det er et bevegelig rot rundt deg.

Du er et sensuelt vesen mer enn seksuelt, men misoppfatter sikkert sensualitet i vår tid. Den er jo blitt så maskulin og rett på sak dreid, alt skal vises frem og helst både ute og inn. I sin opprinnelse passer dette ikke en ORANSJE sjel, enten du er en kvinne eller en mann. Men det ser ut til at i vår tid kvitter den ORANSJE seg lett av med sin sjel, moro skal man jo ha.

Men det er flere former for personlig energi. Det første var en såkalt ORANSJ/ORANSJ energi. For siden du har 6 andre energier som ligger under den ORANSJE, så vil de influere på din ORANSJE energi. Så avhengig av hva du har som energi nummer 2. og 3., så vil de influere sterkt på din ORANSJE energi. Dette er hva en Colour Energy Coach kan fortelle deg om, de er utlært som tolkere av Farge Personligheter og efter en Personlighets Test kan de fortelle deg alt om deg og din energi, og også hva du trenger for å styrke eller svekke noen energier, for det er nesten alltid noen energier som blir fortrengt, lagt ned, eller simpelthen neglisjert.

Lær Deg Farge Språket

Er du ORANSJE?

Hvis du tror du er GUL så vil du gjenkjenne deg fort i samtale med andre, du er sjelden den optimistiske og høyt snakkende personen, men den som raskt finner feilene og kritisk kan se hva som er logisk og ikke logisk.

Du er analytisk, og liker ikke mennesker som er engasjert eller har ideer som virker urealistiske, du foretrekker det vi kaller sindige mennesker. Du har lett for å bli irritert og ergre deg over andre, de bør helst oppføre seg innenfor rammen av vanlig dannelse.

På en arbeidsplass er du dyktig, gjør det som skal gjøres og har orden på det du gjør, så det er lett å ha GULE personer i arbeid i bank, forsikring og alt kontor og administrasjons arbeid hvor det kreves flittige hender. I det hele tatt så kan man si at byråkratiet lever på GULE menneskers flid og ambisjoner.

Men det er flere former for personlig energi. Det første var en såkalt GUL/GUL energi. For siden du har 6 andre energier som ligger under den GULE, så vil de influere på din GULE energi. Så avhengig av hva du har som energi nummer 2. og 3., så vil de influere sterkt på din GULE energi. Dette er hva en Colour Energy Coach kan fortelle deg om, de er utlært som tolkere av Farge Personligheter og efter en Personlighets Test kan de fortelle deg alt om deg og din energi, og også hva du trenger for å styrke eller svekke noen energier, for det er nesten alltid noen energier som blir fortrengt, lagt ned, eller simpelthen neglisjert.

Lær Deg Fargenes Språk

Er du GUL?

Tror du at du er GRØNN så vil du gjenkjenne din GRØNNE energi enten i deg selv eller i andre på grunn av sin kjærlighets evne.

En ekte GRØNN fornekter seg ikke. Alltid med et godt smil i ansiktet, alltid vennlig, oppmerksom. Alltid spør den GRØNNE først om hvordan andre har det, aldri seg selv. Den GRØNNE er opptatt av andre, de er venner med alt og alle. De er glad i naturen, i blomster og i ting, ting som har en personlig betydning for dem.

I GRØNNE hjem finner du mye mer juggel enn i andres hjem. Dette fordi det ikke er verdien av tingen, eller moten av tingen som betyr noe. Men giveren som har gitt det, og minne ting som står som pynte gjenstander tar dem tilbake til gode minner. Et GRØNT hjem viser hvordan alt handler om den kjærlighet som er i ting som er gitt til dem, eller som de selv har kjøpt for å minnes noe godt.

Men det er flere former for personlig energi. Det som er skrevet her er en såkalt GRØNN/GRØNN energi. For siden du har 6 andre energier som ligger under din GRØNNE, så vil de influere på din GRØNNE energi. Så avhengig av hva du har som energi nummer 2.og3. så vil de influere sterkt på din GRØNNE energi. Dette er litt hva en Colour Energy Coach kan fortelle deg om, de er utlært som tolkere av Farge Personligheter og efter en Personlighets Test kan de fortelle deg alt om deg selv også hva du trenger for å styrke eller svekke noen energier, fordi det er nesten alltid noen energier som blir fortrengt, lagt ned, eller simpelthen neglisjert.

Lær Deg Fargenes Språk

Er du GRØNN?

Hvis du er BLÅ så vet du det nok, iallfall vil du gjenkjenne dette; du er rask til å forstå en situasjon, du tar gjerne ledelsen. Du vet å ordlegge deg og tar gjerne ordet når det byr seg en anledning. For en BLÅ liker at det er orden og ryddighet rundt seg og den kler seg etter anledningen.

En BLÅ har lett for å se det store i det lille, og likeledes det lille i det store, denne evnen vil lett lede til verv og administrative roller. Den BLÅ har en mental evne til å konsentrere seg, og likeledes en evne til å analysere seg frem til løsninger.

Hovmodighet og en litt blasert og ofte sarkastisk snert kan lett få andre til å irritere seg, mens den selv morer seg over at andre så lett lar seg vippe av pinnen. Denne antydning til mobbe holdning kan forverre seg hvis energien blir misbrukt, og det er ganske mange mennesker som gjennom tidene har blitt offer for denne egentlig skjulte, men meget effektive BLÅ mobbe metode. Men lærer du deg fargenes språk, så kanskje du avslører mobberne fortere enn det de rekker å skade noen.

Men det er flere former for personlig energi. Det som er skrevet her er en såkalt BLÅ/BLÅ energi. For siden du har 6 andre energier som ligger under din BLÅ, så vil de influere på din BLÅ energi. Så avhengig av hva du har som energi nummer 2.og3. så vil de influere sterkt på din BLÅ energi. Dette er litt hva en Colour Energy Coach kan fortelle deg om, de er utlært som tolkere av Farge Personligheter og efter en Personlighets Test kan de fortelle deg alt om deg selv også hva du trenger for å styrke eller svekke noen energier, fordi det er nesten alltid noen energier som blir fortrengt, lagt ned, eller simpelthen neglisjert. Og når det gjelder mobbing så er faktisk menneske selv en dyktig selv mobber og det i alle sine 7 farge energier, vet du hvilken farge du mobber mest med?

Lær deg Fargenes Språk

Er du BLÅ?

Hvis du tror du er INDIGO så vil du gjenkjenne deg selv i andres øyne. Ingen har så rolige og allikevel klare øyne, de ser deg og samtidig ser de forbi deg. Man blir fort litt usikker i en INDIGOS nærvær, de er på en måte der men samtidig er de ikke der.

Denne følelsen kan være vanskelig for andre å akseptere, de føler seg usikre og ingen liker å føle seg usikker. En INDIGO person lytter, den lytter til noe hele tiden derfor velger mange INDIGO personer å arbeide med data, de beste hackere og data programmerere er INDIGO, likeledes musikere, en del kunstmalere og forfattere.

Avhengig av hvilken energi som ligger på annen plass, kan de være designere, arkitekter, gartnere og alt innenfor den alternativ verden, en god del er også medier og klarsynte. Foruten at det er mange som arbeider med dyr, da de ofte liker dyr bedre enn mennesker. Alle mennesker har INDIGO energi og det er en spennende energi med et enormt stort register i personlig utvikling, man kan nesten si det slik at uten din INDIGO energi kommer du ikke særlig langt, så spørsmålet er vel, “Kjenner du din INDIGO energi?”

Men det er flere former for personlig energi. Det som er skrevet her er en såkalt INDIGO/INDIGO energi. For siden du har 6 andre energier som ligger under den INDIGO, så vil de influere på din INDIGO energi. Så avhengig av hva du har som energi nummer 2. og 3. så vil de influere sterkt på din INDIGO energi. Dette er litt hva en Colour Energy Coach kan fortelle deg om, de er utlært som tolkere av Farge Personligheter og efter en Personlighets Test kan de fortelle deg alt om deg og dine muligheter, også hva du trenger for å styrke eller svekke noen energier, fordi det er nesten alltid noen energier som blir fortrengt, lagt ned, eller simpelthen neglisjert.

Lær Deg Fargenes Språk

Er du INDIGO?

Tror du at du er FIOLETT, så må du vite at det er to typer FIOLETT. Den utadvendte og maskuline FIOLETTE, og den innadvendte, feminine FIOLETTE, dette fordi den FIOLETTE energien er androgyn, den et både mann og kvinne.

Mange forestiller seg GUD som en kvinne, kanskje fordi GUD er både kvinne og mann, det er alt. FIOLETT energi er inngangen til det åndelige begrep om hva mennesket er, og er en energi som i seg selv skaper alt fra helgener, til store karismatiske stjerne i den kunstneriske verden.

De fleste som har FIOLETT øverst på sitt Personlighets kart, har kun en liten del av den, men det er nok til at de føler at de er ment til noe, de føler at de skal gjøre noe som har betydning for andre. Dette som mange kaller for et kall, er denne kraften. Men avhengig av hva personen har av andre energier under den FIOLETT, så vil de avgjøre helhetsbildet av personen.

Men det er flere former for personlig energi. Det som er skrevet her er en såkalt FIOLETT/FIOLETT energi. For siden du har 6 andre energier under din FIOLETTE, så vil de influere på din FIOLETTE energi. Så avhengig av hva du har som energi nummer 2. og 3. så vil de influere sterkt på din FIOLETTE energi. Dette er litt hva en Colour Energy Coach kan fortelle deg om, de er utlært som tolkere av Farge Personligheter og efter en Personlighets Test kan de fortelle deg alt om deg og dine muligheter, også hva du trenger for å styrke eller svekke noen energier, fordi det er nesten alltid noen energier som blir fortrengt, lagt ned, eller simpelthen neglisjert. Og det er jo også en form for mobbing.

Lær Deg fargenes Språk

Er du FIOLETT?
Hvilken farge trenger du idag?
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Les og tenk igjennom det som står der, selv -innsikt og selv- erkjennelse sammen med selv-forståelse er ofte forskjellen mellom frihet og ufrihet. Når man kjenner seg selv og mestrer sin egen situasjon, så er man hva vi kaller et fritt menneske.
Og et fritt menneske kjenner sine gode og mindre gode sider og vet hvordan man velger å balansere det. Gjør du?

Hvilken farge trenger du idag?
Image is not available
Trykke på den fargen du føler eller tror vil være god for deg i dag.

Denne type test har mest med dagsformen å gjøre, selv om det også kan gjelde en farge du aldri har likt, eller ikke kunne tenke deg å like. Denne testen er litt viktig fordi når du har valgt den fargen du kunne tenke deg å enten bruke eller du bare føle.... READ MORE

Denne type test har mest med dagsformen å gjøre, selv om det også kan gjelde en farge du aldri har likt, eller ikke kunne tenke deg å like. Denne testen er litt viktig fordi når du har valgt den fargen du kunne tenke deg å enten bruke eller du bare føler noe for, så forteller du mye om deg selv. Du har kanskje noen favoritt farger som du automatisk velger fordi det er noen farger som du føler at du kler, eller du har dine favoritt farger i hjemmet, eller at du omgir deg med farger som du bare liker. Finn ut hva det betyr. Kanskje er du ikke klar over hva farger har med følelser og handlinger å gjøre og det er derfor vi inviterer deg til å;

Trenger du RØD energi, så kan det være fordi du har behov for mer fysisk styrke. Eller du har behov for mer handlings vilje, slik at du kan få gjennomført det du har planlagt og ønsker å gjennomføre.

Lær deg mer om vårt farge språk og du vil forstå deg selv bedre og ikke minst andre mennesker.

På våre sider kan du boltre deg i informasjoner og opplysninger om farger og fargenes betydning for din helse og din suksess med det livet du skal leve.

Lær deg Fargenes Språk

RØD ENERGI

Trenger du ORANSJE energi, så søker du sikkert efter gleden og kreativiteten ved livet, du lengter etter livsgleden.

ORANSJE farge energi er kreativitetens gledesspreder, og mangler man den energien så er det bare å begynne å fylle på med ORANSJ.

Når noen av dine sanser slutter å virke, slik at lukte sansen og smaks sansen ikke lengre er de virksomme nytelses opplevelsene i din hverdag, da begynner livet å bli litt for mye GRÅTT.

På våre sider vil det finnes hjelp, og det er sikkert mange av dine egne 7 farge energier som kan hjelpe deg til balanse igjen, men først trenger du å lære litt om farger.

Lær Deg Fargenes Språk

ORANSJE ENERGI

Trenger du GUL energi, trenger du kanskje å få orden på dine kunnskaper.

For du ønsker sikkert å lære mer, men lærdom er ikke alltid boklig lærdom, det finnes lærdom i alle av dine 7 farge energier og det er kanskje på tide at du lærer deg litt om dem i praksis, selv lært praksis?

SOLEN er den GULE energis farge, og fra dens kilde av livs energi blir den foret opp med den livgivende PRANA .

Denne PRANA er ment til å distribueres rundt til alle de 7 samboerne, men som regel så glemmer den GULE bevisst eller ubevisst denne livsviktige jobben, og lar sitt EGO livnære seg på livskraftige PRANA i stedet.

Derfor er det viktig at din GULE energi alltid er i balanse, og hvordan kan du lære deg det?

Lær Deg Fargenes Språk.

GUL ENERGI

Trenger du GRØNN farge energi så lengter du etter kjærlighet, vennskap og tilhørighet til noe eller noen.

Og den lengselen er essensiell for mennesket, for uten noe eller noen å være glad i så blir livet trivielt og kaldt.

Gå ut i den GRØNNE naturen, men i en grå sement jungel av bygninger er det vanskelig å finne fred.

Men det er mange små triks man kan gjøre for å bevare troen på at du vil finne noen å gi din omsorg og kjærlighet til.

For det å gi balanse til seg selv og andre gjennom det GRØNNE balanse energi sentret, er det vi kalle healing.

Så lær om hvordan du kan stimulere deg selv til større kjærlighets evne og en bedre balanse i dine energier.

Lær Deg Fargenes Språk

GRØNN ENERGI

Trenger du BLÅ farge energi så har du sannsynligvis pådratt deg et fargesyndrom som heter falsk beskjedenhet og tilbakeholdenhet.

BLÅ farge energi er en utadvendt energi som liker å uttrykke seg og liker å ha kontroll, og også bestemme over sin egen utvikling.

Men ved mangel på energi så blir det vanskelig å være sikker i sin sak, og den begynner å miste kraft og det kan lett merkes av andre, da stemmen er det første som svikter.

Stemmen blir grøtete, svak og man harker og hoster og mister fort varmen og dybden, for kvinner så blir stemmen ofte høy, pipende og skrikende, eller svak og skjelvende.

Men dette er lett om rette opp, man mangler jo bare litt energi, og det finnes hjelp, selv hjelp.

Lær Deg Fargenes Språk

BLÅ ENERGI

Trenger du INDIGO energi og føler at det er noe du trenger, så er du på rett vei.

INDIGO er din indre veiviser og den vil alltid forsøke å få din oppmerksomhet.

Den er ikke påtrengende som din GULE EGO energi, men den sender deg hele tiden små påminnelser, og viser deg ved OMEN at det er noe som venter på deg, der ute et sted.

Derfor er det viktig, hvis du i det hele tatt ønsker å komme i kontakt med noe i deg, som vil føre deg frem mot det mennesket du egentlig er, og er bestemt til å være, at du lytter til deg selv.

Men hvem er du? Vet du hvem du er?

Lær deg fargenes Språk.

INDIGO ENERGI

Trenger du FIOLETT energi så søker du noe som er større enn deg selv.

Du søker det som fyller deg med ånds tilfredsstillelse.

Noe du ikke klarer å skape selv uten at det er en til i den andre enden av din søken.

Å finne seg selv i en annen dimensjon av sin selvforståelse skaper fred.

Man er kommet frem og hjem, man er kommet dit hvor luften som fyller dine lunger er ren ånd.

Og med den luft i dine lunger så er friheten fullkommen, og du kan gjøre det umulige mulig, det finnes ingen begrensinger, kun den du lager selv.

Lær Deg fargenes Språk

FIOLETT ENERGI
dagens tarot
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Dagens Tarot
main energies 1st
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Hovedenergier
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Hva ville du tenke om du gikk gjennom en dør som en
nøytral person...

Image is not available

Hva ville du tenke om du gikk gjennom en dør som en nøytral person...

Image is not available
main energies 2nd
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Som et menneske er du en blanding av 7 Farge Energier, det betyr at du har iboende alle de ingrediensene de 7 intelligens formene trenger for å betjene et menneske. Det betyr at du ved riktig forståelse av hvem du er, vil kunne gjenkjenne alle de 7 energi formene du har, og likeledes hvorledes du kan bruke dine energier på en fornuftig og riktig måte.

Hovedenergier
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Klikk på den personen du tror kan være deg eller den vil du lære litt mer om.
Men les først introduksjonen nedenfor om hvorfor vi arbeider
med hovedenergier og andre farge energier.

Klikk på den personen du tror kan være deg eller den vil du lære litt mer om.
Men les først introduksjonen nedenfor om hvorfor vi arbeider
med hovedenergier og andre farge energier.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Klikk på den personen du tror kan være deg eller den vil du lære litt mer om.
Men les først introduksjonen nedenfor om hvorfor vi arbeider
med hovedenergier og andre farge energier.

Klikk på den personen du tror kan være deg eller den vil du lære litt mer om.
Men les først introduksjonen nedenfor om hvorfor vi arbeider
med hovedenergier og andre farge energier.

Image is not available
ha oversikt
planlegg
forbered deg
se fremover
byggeklosser
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Byggeklosser
Image is not available
Fargealfabetet

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ved hjelp av byggeklosser har vi her laget et FARGE ALFABET som gjør deg i stand til å tolke navn og ord ved hjelp av fargekoder. Du trekker de bokstavene du trenger for å lage et navn eller et ord ned i feltet ovenfor. Under har vi laget fargekoder slik at du kan lese hva hver farge i vårt FARGE ALFABET betyr.

Ønsker du å lære deg mer om vårt farge språk så les våre bøker og hefter eller ta en PERSONLIGHETS TEST eller et POS-studie for å lære om hvem du er. Forøvrig er disse sidene laget for å fortelle deg om alle fargene og hvordan vi arbeider med farger.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
POS Bank
Image is not available
Image is not available
Image is not available
POS-Bank er laget kun for registrerte medlemmer.

Hvert land har sin POS Bank hvor landets energi ressurser ligger tilgjengelig til bruk for alle som har registrert sin hoved energi. Et hvert land trenger en kapital av menneskelige resurser, skal landet ha nok energi til rådighet for alle de oppgaver et land har. Å inneha en eksamen eller en utdannelse er vel og bra, men det er de kvaliteter mennesket har som til syvende og sist er avgjørende for hvordan arbeidet blir utført. Et land som ikke vet hva dens innboere er i stand til å generere av energi i vanskelige stunder, kan heller ikke legge de planer og utføre de oppgaver landet i slike situasjoner er avhengig av.

Gode gammeldagse moralbegreper knytter sterkere bånd enn det en utdannelse kan gå god for. I vår opplæring dreier det seg om å mestre de oppgavene som man har en mulighet for å klare, det dreier seg om å finne ut hvem man er og hvordan man kan bruke de kvalifikasjonene som tilhører ens naturlige farge ressurs.

Vi arbeider for team ånd, enhver individualist er god, men kun sammen med andre individualister kan de utføre noe bedre, og med 7 forskjellige individualister som alle behersker sitt tema så burde de være uovervinnelige. Helt til de treffer et annet team som er enda bedre til å samarbeide.

I POS-Bank kan man gå inn å hente frem de individualistene man trenger, og invitere dem til sin gruppe. Det å bruke sin menneskelige kapital til noe som kan fremme en større sak er en spennende og utviklende oppgave. Vi trenger menneskelige positive gode egenskaper i en verden hvor de negative nedbrytende egenskapene dominerer for mye. Vi må samle oss, og bruke hverandres styrke, og da ikke bare BLÅ eller RØD styrke, men alle de 7 energi formene. Glem ikke at vårt dagslys består av 7 farger, til sammen skaper de hvitt lys, det lyset vi lever i. Hvis vi fortsatt ønsker å beholde vårt lys, så må vi gjøre noe for å beholde det.

Lær Deg Fargenes Språk og meld deg inn i POS-Bank

Image is not available
All rights reserved MY ENERGY WORLD. Designed by TheBeeDesign
blue - about
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Om Oss

Du er nå inne på vår web side www.colourenergyeducation.com , som er vår kunnskaps side i vårt nye prosjekt sammen med www.colourenergyshop.com . som leverer varer fra produksjons selskapet Colour Energy Corp. i Canada.
Begge disse to kommer fra samme kilde i Colour Energy World som er skapt av Inger Næss og hennes tanker og visjoner om hva Farger er og betyr for oss som mennesker.
Selve konseptet handler om de 7 primær fargene som vi finner i lyset og som også er vår viktigste energi kilde. En type energi vi som mennesker kan bruke uten resept eller vitamin piller, vi kan utvikle og aktivere dem i oss selv.
For, du er farger, du lever i en verden skapt av farger, men du vet kanskje svært lite om HVA Farger er og HVA Farger kan brukes til?
Kanskje det kommer av at de 7 fargene aldri har vært et skole tema?
Og at det har aldri vært et tema som har noe med menneskene å gjøre heller?
OG DET ER FEIL!
Vi ønsker derfor å rette opp dette og ønsker deg derfor velkommen inn i vår verden av energi og farger.
Bare begynn og følg med i hva som skjer rundt deg og følg med oss inn i fremtiden for du vil finne oss flere steder, men dette er hovedsiden for Studier og Tester, men du kan også treffe oss på alle våre websider, vi er der for deg.
På vegne av de 7 FARGENE ønsker jeg deg en god opplevelse i fargenes verden.
Inger Næss

Image is not available
Colour Energy Education
COLOURENERGYWORLD.COM
blue - tester and studier
Image is not available
TESTER
STUDIER
KOMUNIKASJONS STUDY
HVEM ER JEG? TEST
ART OF LOVE TEST
ART OF LOVE STUDY
14 MINI STUDIER
FARGE FILOSOFI STUDY
Colour Energy Education
COLOURENERGYWORLD.COM
KOMMER
KOMMER
blue - selv opplaering
Image is not available
Image is not available
NR 2: SELV OPPLÆRING
Dette er vår start på SELV Utdannelse, det er en fri måte for å få et første begrep hvordan FARGENE er tilgjengelig for oss mennesker, selve språket snakker med følelser og tanker.

Hvis du blir interessert i DEG SELV og dine muligheter så er våre 7 energier klare til å utfordre deg i vår DEL 2.

For uten å kjenne SEG SELV så blir man ikke SEG SELV.

Som mennesker har vi glemt at vi er vårt eget JEG
Men dette Jeget har også glemt å lære om seg SELV.

For uten at man kjenner og forstår seg selv så kan de ikke representere sitt eget JEG:
En av disse fargene er deg, for vi har alle en Farge Personlighet som er vår sterkeste personlige ressurs.

Og avhengig av hvilken av de andre 6 Farge Energiene som ligger nærmest din hoved energi, så vil de energiene også påvirke din oppfattelse av deg selv og dine omgivelser.

Selv din svakeste Farge energi vil påvirke deg.
For vet du ikke HVEM DU ER så vil du ha vanskeligheter med Å forstå deg selv og alle andre.

Farge språket er verdens eldste og enkleste språk å lære, dessuten det morsomste og vakreste språket.

Så hvorfor ikke finne ut HVEM DU ER.
SELV OPPLÆRING
COLOURENERGYWORLD.COM
NR 1: SELV UTDANNELSEN
A
A
A
A
A
A
A
A
blue - selv opplaering

ut om det er noe mer skjult i fargene enn det dagslyset vi ser og den maten vi spiser?

Og hvorfor er vi ikke mer interessert i det? Kanskje fordi vi da ville se det med andre øyne, vi ville også bli mer kraftfulle, vi ville forstå at vi faktisk ikke kjenner hverandre så godt som vi tror, fordi vi ikke engang vet hvem vi selv er, og da vet vi ikke hvem andre er heller.

Kanskje du, som har en god helse, god hukommelse og et godt sinn, ikke helt har forstått at et godt sinn er styrt av syv farger og at alle fargene er samlet og samkjørte fordi de forstår hverandre.

De vet at de ikke er like, de tenker ikke likt, de forstår ikke likt og de blir ikke forstått likt, da de alle er individualister. Men fargene og lyset har forstått en ting: at samler man disse syv fargene, så vil man dekke behovet fra dem alle, og det er selve livet. Livet er ditt valg. Hvordan du styrer deg selv og dine syv energier, det er ditt valg i livet.

Vi kan arve god helse og god hukommelse, men et godt sinn må man skape selv.

Å skape et godt sinnelag er ikke et utdanningsvalg eller en hobby, men derimot en erfaringsreise i livet.

De fleste som har opplevd mye og erfart like mye forstår også mye, de har sett livet i mange farger og sjatteringer. De har forstått at ingenting kommer gratis, og at prisen er de valgene de selv tar.

Som mennesker er vi født med større ressurser enn de fleste har registrert, man har simpelthen neglisjert dem, da de er så selvfølgelige og naturlige til stede. Vi ser det jo hver dag, da hver dag starter med lys. Og at lyset inneholder syv farger vet vi jo via Isaac Newtons lære. Men hva har det med et godt sinnelag å gjøre?

Faktisk mer enn man tror, da lys er selve livet og fargene gir oss det vi trenger for å leve. Men hvorfor har ingen vitenskapsmann gått dypere inn i fargenes verden for å finne

SELV OPPLÆRING
COLOURENERGYWORLD.COM
Image is not available
blue - selv opplaering

Hvordan vi bruker fargenes signaler som kommunikasjonsfordeler og som fordeler:

1. Vi omgir oss med døde ting som møbler, biler, båter, hus og gjenstander i farger.
2. Vi kler oss i farger og bruker sminke og farger håret vårt.
3. Vi spiser og drikker energier i farger og blir personligheter i farger.
4. Vi bruker media som film, reklame, bilder og malerier i farger.
Alle disse konseptene vi omgir oss med har vi kledd i et språk som heter farger. Nå har vi mange farger i paletten vår, men det er hovedsakelig de tre primærfargene rød, gul og blå og de fire sekundærfargene oransje, indigo og fiolett, samt hvitt og sort, gull og sølv som er de sterkeste fargefrekvensene. Alle de andre fargene er svakere blandingsfarger med litt mindre styrke, men som helhet teller alle fargene i alfabetet.

Vi vil fortelle om alle fargene i studiene.

Farger er et unikt opprinnelsesspråk som har sendt signaler om kommunikasjon til insekter, dyr, fugler, fisk og mennesker siden tidenes morgen. Farger er et tidløst, arketypisk språk som appellerer like mye til vår bevissthet som til vår ubevissthet.

Naturen har brukt fargeflekker i overflod og skapt et eget språk for hva som foregår i den naturlige verden. Vi mennesker er bare i begynnerfasen av å bruke dette språket til vår helhetlige fordel.

Vi sender ut signaler på så mange måter at det er et under at vi ikke har forstått å utnytte dette bedre. Vi bruker fargenes språk uten hemninger og kunnskap, så det er på tide at vi setter noen retningslinjer.

SELV OPPLÆRING
COLOURENERGYWORLD.COM
Image is not available
BE IT
DO IT
FARGE SPRÅKET
KNOW IT
LOVE IT
THINK IT
BELIEVE IT
FEEL IT
FEEL IT
blue - selv opplaering - copy

Vi ønsker å gi deg et innblikk i hvordan vi ser på FARGENES energier og den påvirkning de har på oss. På disse siden kan du lære deg litt om vårt språk, fordi FARGER betyr mangfold, og slik er vi som mennesker også.
I vårt samfunn har vi mange forskjellige utdannelser om oss selv og andre mennesker, men fordi skoler og annen personlig opplæring har hoppet over mangfoldet av menneskenes egen energi sitter vi også i samme felle som dyrene gjør. Se litt på dette bildet og spør deg selv: Hvor mange mennesker tror jeg blir utdannet feil fordi de aldri fikk lære å forstå HVEM DE ER?

SELV OPPLÆRING

Mange dyr som føler nok en maktløshet når de blir presentert oppgaver lik dette. Men som menneske har vi et langt større konkurranse register i måten å tenk på og ved bruk av den intelligensen klarer de fleste å komme gjennom en skole utdannelse. Men å leve, bli utdannet og være fornøyd med det man kan best, er ikke et godt nok svar på HVA UTDANNELSE ER.
Men lærer man seg FARGENES SPRÅK tidlig så vil barn fort gå til den FARGE energien som passer best for dem å forstå. Og spesielt hvis lærer eller foreldre har evnen til å selv lære seg til å forstå at andre faktisk er en del av seg selv, da vil det være så mye enklere å begynne å samarbeide i stedet for å konkurrerer om hvem som er best.
Og det er aldri for sent å lære seg om sine FARGER og ett sted må man begynne for å få en forståelse om sine egne ressurser.
Så du er velkommen til våre sider som vi kaller Selv Opplæring.

Image is not available
SELV OPPLÆRING
COLOURENERGYWORLD.COM
blue - selv opplaering - pamelding
PÅMELDING

Gratis bruk for oss, betyr at vi slipper deg inn med en kode slik at du blir registrert som bruker og som en person vi kan sende våre månedlige informasjoner til om FAGENES VERDEN og at dere kan bruke disse siden fritt og får et innblikk i Fargenes energier.

Velkommen til våre FARGE opplærings sider , de vil inneholde følgende.

1. Vi trenger et navn og en mailadresse for å kunne send våre månedlige informasjons sider om hva som skjer i FARGENES VERDEN.

2. Vi har en enkel Energi Test som kan fortelle deg om du er fysisk eller mental eller spirituell osv. anlagt, det kan hjelpe deg litt når det gjelder å forstå at du er en del av FARGENE og at fargene kan gi deg energi, men du må allikevel velge mellom de energiene du ønsker å bruke. Og det er det vi ønsker å lære deg: at du må lære deg selv å kjenne . Først når du begynner å forstå HVEM DU ER begynner du å styre ditt eget energinivå og deg selv, da er du deg selv.

3. Energi testen koster 50.00 kroner for at dere kunne få trykket den ut.

SELV OPPLÆRING
COLOURENERGYWORLD.COM

Please publish modules in offcanvas position.