Get Adobe Flash player
monday footer
MYENERGYWORLD.NO
All rights reserved MY ENERGY WORLD.
Designed by TheBeeDesign

 

Er du GRØNN?


Tror du at du er GRØNN så vil du gjenkjenne din GRØNNE energi enten i deg selv eller i andre på grunn av sin kjærlighets evne.

 

En ekte GRØNN fornekter seg ikke. Alltid med et godt smil i ansiktet, alltid vennlig, oppmerksom. Alltid spør den GRØNNE først om hvordan andre har det, aldri seg selv. Den GRØNNE er opptatt av andre, de er venner med alt og alle. De er glad i naturen, i blomster og i ting, ting som har en personlig betydning for dem.

 

I GRØNNE hjem finner du mye mer juggel enn i andres hjem. Dette fordi det ikke er verdien av tingen, eller moten av tingen som betyr noe. Men giveren som har gitt det, og minne ting som står som pynte gjenstander tar dem tilbake til gode minner. Et GRØNT hjem  viser hvordan alt handler om den kjærlighet som er i ting som er gitt til dem, eller som de selv har kjøpt for å minnes noe godt.


Men det er flere former for personlig energi. Det som er skrevet her er en såkalt GRØNN/GRØNN energi. For siden du har 6 andre energier som ligger under din GRØNNE, så vil de influere på din GRØNNE energi. Så avhengig av hva du har som energi nummer 2.og3. så vil de influere sterkt på din GRØNNE energi. Dette er litt hva en Colour Energy Coach kan fortelle deg om, de er utlært som tolkere av Farge Personligheter og efter en Personlighets Test kan de fortelle deg alt om deg selv også hva du trenger for å styrke eller svekke noen energier, fordi det er nesten alltid noen energier som blir fortrengt, lagt ned, eller simpelthen neglisjert.  


Lær Deg Fargenes Språk