Get Adobe Flash player

Kroppens frekvenser
Mennesket som ressurs

 

Mennesker er den sterkeste ressurs vi har på planeten Jorden.

I Skaperens bilde er vi skapt som et menneske, men det er oss selv som skaper oss til det vi blir. Våre ressurser er enorme, men for å få de aktivert, må vi bruke det rammeverket som holdet mennesket samlet sammen som en helhet.  Det rammeverket heter FARGER.  Og siden fargene gjennomstrømmer hele vår atmosfære via Solens stråler, og gjødsler luft, vann og jord med sine 7 farge stråler, slik gjennomstrømmer fargene også mennesket.

Lyset blir fanget opp av våre øyne og føres derfra inn til Hypofysen og til cerebrospinalvæsken i vår ryggrad. Og langs vår ryggrad ligger våre 5 jordiske sentre for farge energi som hele tiden mottar informasjoner fra lyset. Og fargene vil virke for oss i den grad vi forstår å bruke dem.

Bildet over viser til de 7 energi sentrene, og de forteller om hvor forskjellig de 7 farge energiene er. Og vi er alt, vi er en del av den totale energi ressurs som vi som levende mennesker har tilgjengelig til vår disposisjon.

Colour Energy World har laget et omfattende konsept bygget på Farger. Vi arbeider på verdensbasis med å bygge opp utdannelses sentre for å legge til rette for blant annet en Colour Energy Coach utdannelse på flere språk. En Colour Energy Coach vil kunne tilby utdannelse, workshops, 24 forskjellige Mini studier og foredrag, foruten sin spesielle utdannelse som Colour Energy veileder.

Vårt formål er å få mennesker til å forstå at de er unike, og at de har så uendelig mange flere måter å forstå seg selv på enn det dine gener viser til. Du er skapt av Ånd også.

Finner du først ut av hvem du er, så forstår du andre mennesker gjennom din forståelse av deg selv som et helhetlig bilde av alt. Du er alt, du er skapt av lysets grunnmaterialer og kan derfor aldri dø.