Get Adobe Flash player
monday footer
MYENERGYWORLD.NO
All rights reserved MY ENERGY WORLD.
Designed by TheBeeDesign

POS-Bank  er laget kun for registrerte medlemmer


 

POS-Bank er laget for dem som har tatt eksamen i Basic Studiet og som har registrert sin hoved energi i POS Bank. 

Hvert land har sin POS Bank hvor landets energi ressurser ligger tilgjengelig til bruk for alle som har registrert sin hoved energi. Et hvert land trenger en kapital av menneskelige resurser, skal landet ha nok Personlig Energi til rådighet for alle de oppgaver et land har.

Det å inneha en eksamen eller en utdannelse er vel og bra, men det er de etiske og moralske grunnleggende kvaliteter som mennesket har brukt i sitt arbeid, som til syvende og sist er avgjørende for hvordan et arbeid blir tilfredsstillende utført både for vedkommende og til landets beste.   

Et land som ikke vet hva dens borgere er i stand til å generere av energi til utfordrende, krevende og vanskelige situasjoner, kan heller ikke legge de planer eller utføre de oppgaver landet i slike situasjoner er avhengig av.

De gode og gammeldagse moralbegrepene knytter sterkere bånd mellom mennesker enn det et eksamens resultat kan gå god for. I vårt opplærings system dreier det seg om å mestre de oppgavene som man har en mulighet for å klare, det dreier seg om å finne ut hvem man er, og hvordan man kan bruke de 7 mulighetene man har til rådighet for å bedre sine energi ressurser.

Hele vårt energi system er drevet av  de 7 Farge Energiene, de inneholder alt det vi ønsker å kunne gjøre, vi må bare lære dem å kjenne og så bli alt det fargene inneholder. Hele vår verden og alt i vår natur inneholder disse energiene, og det er opp til oss selv å generer mer og bedre energi. Det er ikke samfunnets oppgave. 

I POS BANK arbeider vi for å bygge hverandre opp, vi trenger hverandre, for vi kan ikke mestre alt selv, vi er hele tiden avhengige av andre typer energier da enhver individualist er god nok i seg selv, men det er kun sammen med andre individualister de kan utføre noe bedre, og da er det greit med en POS Bank som stiller opp med menneskelige ressurser som tilgjengelig låne kapital, i form av ren menneske skapt energi.

Det er en form for kapital som gir avkastning til alle POS Bank medlemmene, da denne kapitalen aldri taper sin verdi, fordi hver gang man bruker en av energiene så akkumulerer den seg og gir ut mer energi.  

 I POS-Bank kan man gå inn å hente frem de individualistene man trenger fra de 7 gruppene med sine spesielle Farge Energier. Fordi alle som er registrert her, har de samme tankene som Regnbuen forteller om, det at alle disse 7 forskjellige fargene som er tilstedeværende i dagslyset, egentlig inneholder sagslyset alt det vi kaller for LIVET, det menneskelige liv. Og det er kun når vi ser de 7 fargene samlet at de kan vise seg for oss som en helhetlig energi, for da er alle de 7 farge energiene blitt til Hvitt lys.

 

 

 Det betyr også at vi som mennesker trenger å bruke alle de 7 primære farge energiene, skal vi kunne bli til en helhet, eller noe tilnærmet det rene og hvite lyset. For vi er ikke ment å være kun en Farge Energi, det vi kaller å ha en farge som vår hoved energi, vi bør også lære oss å bruke de 6 andre energien vi har til rådighet. For jo mer vi kjenner våre farge energier, jo mer opplyste blir vi.

 Og så må vi lære oss å samarbeide med dem som har en annen farge som sin hoved energi, fordi den farge energien som man trenger til et bestemt formål, den man kan man finne i vår POS Bank. Vi er ikke skapt til å ha 7 hoved energier, vi har en begrenset tilgang til personlig energi, kunsten er å finne balanse og harmoni mellom våre farge energier.

Vi trenger menneskelige positive og gode egenskaper i en verden hvor de negative nedbrytende egenskapene dominerer for mye. Vi må samle oss, og bruke hverandres styrke, og da ikke bare bruke GUL eller BLÅ  energi styrke, men alle de 7  Farge energienes spesielle og individuelle styrke.

Glem aldri at vårt dagslys består av 7 farger, og lærer vi oss Farge Språket så vil vi også forstå hvordan vi også kan skape Hvitt lys, det er hverken utenkelig eller umulig.

Men da må vi begynne å tro på at LYSET er LIVET og at vi er skapt for å leve med lyset, og med en av lysets farger som vår hoved energi.  Hvis vi fortsatt ønsker å beholde vårt lys, så må vi gjøre noe som angår oss selv, slik at vi får gitt energi videre til andre, for igjen å kunne være i stand til å beholde den verden vi lever i, rik på menneske skapt energi. Vi er en del av naturen og kan kun overleve om vi blir sterkere og bedre på det vi kan.

Så lær deg Fargenes Språk og meld deg inn i POS-Bank.