Get Adobe Flash player

Trenger vi fargene?

Trenger vi fargene?

Disse tre bøkene er skrevet over et tema som er stort og allikevel lite brukt som et seriøst begrep, for det handler om FARGER.

Alle farger har i seg en iboende kraft og en tiltrekning som virker  på både dyreverden og menneskene, for vi liker farger, vi bruker farger og vi lever av mat som er farget av naturens mineralrike.

Men vi har ikke lært oss fargenes språk eller historie, og ikke minst hva fargene ønsker å fortelle oss om fremtiden.

Formålet med de tre bøkene og de studiene vi har lagt inn på denne websiden er å formidle den kunnskap fargene besitter, for farger kan brukes til mer enn vi tror.

Colour Energy bruker Inger Næss teori om hvordan de 7 fargene samlet viser til et begrep vi kaller; Farge Intelligens. Noe som igjen kan vise et menneskes fulle karakter og identitet.

Og ønsket bak denne teorien er at vi skal se på oss selv som en ressurs, en ressurs som er større og har et langt større potensiale enn det vi i virkelighetens verden kan kalkulere med.

Når vi da aldri har tatt den åndelige dimensjon i betraktning som en langt større kilde ressurs, så er det kanskje på tide å ta Fargene på alvor.  Det å unnlate å ta inn over seg at åndsverden er den største informant påvirker i Universet er også lite gjennomtenkt.

Virkeligheten har simpelthen ignorert ånds begrepet Gud generelt, og behandlet det som noe religiøst og personlig, samtidig som de har brukt åndsbegreper som noe som tilhørte filosofenes og kunstens sfære, for ikke å snakke om vitenskapen og forskernes kilde henvisninger til hvor ideene kommer fra.

Kanskje det er på tide å ta fargene alvorlig og spørre oss selv: TRENGER VI FARGENE. For jeg tror menneskene nå vil trenge en Autorativ kilde som vi kan stole på.